Feedback

Feedback gør os bedre. Vi er glade for din hjælp
Navn er for kort
Invalid email addresse
Indhold i mailen er for kort

Mail afsendt....

Vi bestræber os på at svare hurtigst muligt

Med OnBlog Ekstra får du:

Udvidet editor
Flere billeder i dine blogs samt video
Statistik
Mulighed for at tjene penge på din blog
Din nyeste blog på forsiden

Med OnBlog Ekstra får du:

Udvidet editor
Billeder og video i blogs
Statistik
Tjen penge på din blog
Din nyeste blog på forsiden

Bekræft e-mail adresse

Indtast venligst e-mail adresse
Invalid e-mail addresse

Glemt adgangskode

Indtast venligst e-mail adresse
Invalid e-mail addresse
Seduc OnBlog Om {{selectedSite.shortname}} Kontakt

Seduc OnBlog Om os Kontakt{{profileview.profileGroupName}}
 

{{viewcompany}}

Profilen er slettet

Profilen er inaktiv


 

Medlemsvilkår

Generelle vilkår for brugen af Seduc.dk og OnBlog.dk

København, 09.04.2018


Ved oprettelse og brug af en profil på Seduc.dk og OnBlog.dk, accepterer du hermed nedenstående retningslinjer og betingelser for brugen af Seduc.dk og OnBlog.dk:

 

1.0 Generelt om WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk:

Seduc.dk og OnBlog.dk drives af WouBiz ApS. Seduc.dk træffer selv alle afgørelser omkring driften af Seduc.dk og OnBlog.dk og behandling af medlemmer. WouBiz er ikke ansvarlig overfor medlemmer for sine beslutninger i relation til medlemmer enkeltvis eller WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk generelt. Ved benyttelse af Seduc.dk og OnBlog.dk accepteres dette vilkår. Er man som medlem utilfreds med driften af WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk generelt eller den behandling, man modtager som medlem, har man juridisk alene den mulighed at ophøre med brugen af Seduc.dk og OnBlog.dk. Dette i relation til den privatretlige relation mellem medlemmet og WouBiz, men med respekt af ufravigelige rettigheder, der måtte følge af gældende lovgivning.

WouBiz kan ikke gøres ansvarlig for medlemmets tab af nogen art.

WouBiz er uden ansvar for indholdet af medlemmets profil eller anden kommunikation, herunder såvel sandfærdigheden heraf som evt. anstødelighed eller ulovlighed.

WouBiz er uden ansvar for noget medlems adfærd, herunder ulovlig og/eller skadevoldende adfærd.

Dataansvarlig for personoplysninger, der tilgår Seduc.dk og OnBlog.dk i Persondatalovens forstand, er WouBiz ApS.

 

2.0 Sikkerhed på Seduc.dk og OnBlog.dk:

Seduc.dk og OnBlog.dk udfolder diskretionært alle rimelige bestræbelser på at sikre medlemmet og dennes Materiale (se ndnf.) imod misbrug (hacking mv.), men er uden ansvar af nogen art for brud på sikkerheden af nogen art. medlemmet er informeret om, at Seduc.dk og OnBlog.dk afvikles på en ”cloud” løsning.

WouBiz er uden ansvar for nedbrud af Seduc.dk og OnBlog.dk, og der ydes ingen kompensation herfor, hverken i relation til mistet Materiale, tab af tid, herunder adgang til temaer eller tilkøb, eller hvad tænkes kan.

 

3.0 Cookies:

Seduc.dk og OnBlog.dk benytter cookies og ved benyttelse af Seduc.dk og OnBlog.dk accepterer du dette. Seduc.dk og OnBlog.dk benytter ikke cookies til optimering af egen markedsføring overfor medlemmet, men Seduc.dk og OnBlog.dk er ikke ansvarlig for, om tredjemand benytter cookies, herunder ved installation af clientside software.

 

4.0 Betingelser for oprettelse som medlem:

Alder: medlemmet skal være fyldt 18 år. Ved oprettelse som par-medlem gælder dette begge parrets medlemmer.

WouBiz forbeholder sig uden nærmere begrundelse at nægte en medlemmet oprettelse på Seduc.dk og OnBlog.dk. Oprettelse kan forventes nægtet, hvor medlemmet har en fake-historik.

 

5.0 Sletning af medlem eller profil, karantæne (blacklisting):

WouBiz kan, hvor WouBiz diskretionært anser det for rigtigst, uden varsel og begrundelse slette et medlem eller en profil oprettet af denne.

WouBiz kan aldrig afkræves en forklaring på sletning af et medlem eller profil eller nogen erstatning eller kompensation herfor.

Ved sletning af en par-profil evt. som følge af kun det ene par-medlems optræden i strid med nærværende medlemsvilkår, er WouBiz uden ansvar overfor det andet par-medlem.

Ved sletning af profil, uanset grund, mister medlemmet enhver betalt adgang til temaer eller tilkøb knyttet til profilen. Det samme gælder ved inaktivering for den pågældende periode. Der ydes ingen kompensation herfor.

Som alternativ til sletning kan WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk sætte  et medlem eller profil i karantæne (også kaldet blacklisting). Se ndnf. vedr. fake-tjek.

 

6.0  Deling af oplysninger i forhold til Seduc.dk og OnBlog.dk (Administrator) 

Ved oprettelse som medlem på WouBiz anmodes du om afgivelse (indtastning) af følgende oplysninger:

 1. E-mail adresse,
 2. Fødselsdato og køn,
 3. Cpr.nr. (GEMMES IKKE)

 

Ad 1. E-mailadresse er nødvendig til identifikation, til kommunikation mellem dig og WouBiz (Administrator), og til verifikation af din oprettelse som medlem.

Ad 2. Fødselsdato og køn indgår i indentifikationen af dig som bruger samt i Secuc.dk’s statitiske overblik over brugersammensætning.

Ad 3. Cpr.nr. anvendes kun til brug for verfikation af dig som medlem ved oprettelsen, og lagres på intet tidspunkt på Seduc.dk og OnBlog.dk.

 

IP adressen på den enhed, medlemmet opretter sin profil fra samt logger på og af Seduc.dk og OnBlog.dk fra, logges automatisk af Seduc.dk og OnBlog.dk og gemmes uden tidsbegrænsning.

 

Generelt gælder om ovenstående oplysninger, at de som udgangspunkt ikke af WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk deles med andre medlemmer eller andre tredjemænd. Andre medlemmer ser eller modtager således alene de oplysninger, der af medlemmet deles med disse, jf. herom ndnf.

 

Som registreret hos WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk har du altid ret til at gøre indsigelse imod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk via e-mail info@woubiz.dk

 

Vi transmitter alle oplysninger krypteret.

 

Dette website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende. Formålet med cookies på vores website: Login, trafikmåling og statistik.

 

Sitet anvender cookies fra en eller flere følgende tredjeparter: Google, Facebook.

 

Under Admin - Data på medlemskab kan medlemmet se alle personhenførbare oplysninger vi har gemt. Herunder kan en liste over data downloades til flytning af data til anden leverandør. Herfra kan medlemmet også slettes fysisk og alt data gemt af WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk vil blive fysisk slettet. Under Min/Vores profil på de enkelte temaer kan en profil slettes fysisk, hvorefter alt data gemt vil være fjernet. Back Ups slettes efter 5 dage og billeder uden reference til WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk database slettes ved natlige kørsler. Data som af lovmæssige årsager skal gemmes i op til 5 år bliver bevaret og fysisk slettet når det er påkrævet. Mails og al anden kommunikation til WouBiz, Seduc.dk eller OnBlog.dk bliver slettet umiddelbart efter en support sag er afsluttet eller kommunikationen er ophørt. Dataansvarlige i WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk instruerer alle medarbejdere i persondataforordningen, og vi sikre det krævede i forordningen gennemføres og implementeres i alle systemer og processer.

 

7.0 Kommunikation mellem medlem og WouBiz:

 

7.1 Henvendelse fra medlem til WouBiz:

Bør altid ske som anført under Kontakt, under knappen ”Kontakt og FAQ”. WouBiz bestræber sig på at holde responstiden kort og sikre en personlig, individuel og seriøs behandling af alle henvendelser.

Support-funktion er bemandet med dansk baseret og dansktalende personale med betydelig erfaring indenfor online dating.

 

7.2 Henvendelse fra WouBiz til medlemmet:

WouBiz ønsker som udgangspunkt at blande sig mindst muligt i medlemmets benyttelse af sitet og kommunikation med andre medlemmer.

Af hensyn til den bedst mulige oplevelse af WouBiz for medlemmerne generelt, og af hensyn til overholdelse af love og regler i øvrigt, kan det dog være nødvendigt at rette henvendelse til ét eller flere medlemmer. Der henvises særligt til afsnittene om:

-          Profilindhold,

-          Sober og respektfuld omgangstone medlemmerne imellem,

-          Anti-fake politik.

Henvendelse til et medlem vil altid i første omgang ske via medlemmets profil eller til medlemmets opgivne e-mail adresse. Såfremt der af en hvilken som helst grund ikke kan kommunikeres med medlemmet via denne, forbeholder WouBiz sig dog at kontakte medlemmet på anden vis, og/eller at slette profilen.

Medlemmet accepterer, at WouBiz må kontakte medlemmet på ethvert tidspunkt og med ethvert formål, herunder som led i markedsføring.

Forslag sendt af medlemmet til WuoBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk kan af WouBiz frit anvendes og/eller offentliggøres overfor andre medlemmer.

 

7.3 Anti-fake politik:

For WouBiz er det af største betydning i videst omfang muligt at undgå falske profiler på Seduc.dk og OnBlog.dk. Dette søges opnået dels ved screening af medlemmet ved oprettelsen, dels ved overvågning af profiler og deres ageren på Seduc.dk og OnBlog.dk.

Ved mistanke – uanset grad – om falsk profil forbeholder WouBiz sig uden nærmere begrundelse og varsel at sætte profilen i karantæne (blacklisting), således at denne ikke er aktiv på Seduc.dk og OnBlog.dk, herunder ikke synlig for andre medlemmer og ikke anvendelig til kommunikation. Medlemmet bag profilen kontaktes samtidig med opfordring til at verificere profilens ægthed. Seduc.dk og OnBlog.dk afgør ganske diskretionært, hvorledes dette bedst kan finde sted. Udgangspunktet vil i praksis som oftest være, at medlemmet til WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk fremsender Verifikationsfoto (se ndnf.) inden en nærmere fastsat frist.

Har medlemmet ikke inden den af WouBiz fastsatte frist verificeret ægtheden af sin profil på den af Seduc.dk og OnBlog.dk forlangte måde, slettes profilen uden yderligere varsel.

Tidsrum, hvor en profil er inaktiv som følge af karantæne, kompenseres ikke.

  

7.4 Verifikationsfoto/fake tjek på Seduc.dk:

Hermed menes et (digitalt) foto fremsendt af medlemmet eller det potentielle medlem til WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk, visende medlemmet med synligt ansigt, holdende et ark papir med teksten ”Seduc.dk fake tjek”, profilnavn, samt dagens dato. Der henvises nærmere til punktet Fake Tjek på Seduc.dk.

Verifikationsfoto vil aldrig af Seduc.dk blive lagt ud på Seduc.dk eller på anden vis forevist andre medlemmer.

  

8.0  Deling af oplysninger i forhold til andre brugere

Medlemmer deler oplysninger med andre medlemmer på 2 måder:

 1. Via deres profil (profiloplysninger, profiltekst og billeder), og
 2. kommunikation med andre medlemmer.

 

I begge tilfælde anses oplysninger for alene udvekslet medlemmerne imellem og ikke tilstillet WouBiz som dataansvarlig. Medlemmet er således selv dataansvarlig for alle oplysninger. Dette indbefatter tillige oplysninger, som WouBiz stiller krav om oplysning om overfor andre medlemmer, herunder sexuel orientering og præferencer.

 

8.1 Generelt om profilindhold samt anden kommunikation mellem brugere:

Alt materiale, hvad enten i form af tekst, fotos eller film mv., uploadet af medlemmet til Seduc.dk og OnBlog.dk, skal overholde dansk og anden relevant lovgivning.

Materiale må ikke

-          krænke tredjemands ophavsret,

-          rumme kontaktoplysninger på tredjemand,

-          være af anstødeligt indhold – idet dog bemærkes, at Seduc.dk i sagens natur som udgangspunkt ikke anser sexuelt indhold for anstødeligt – herunder:

-          ikke børnepornografisk eller af pædofil eller incestuøs karakter,

-          ikke dyrepornografisk,

-          ikke politisk agiterende,

-          ikke religiøst agiterende,

-          ikke i øvrigt ulovligt i forhold til straffelovgivningen, herunder diskriminerende.

 

Medlemmer må i øvrigt ikke

-          konkret eller generelt opfordre til prostitution under nogen form,

-          henvise eller linke til andre dating-sites eller andre tilsvarende fora,

-          direkte eller indirekte kommercielt markedsføre sig selv eller tredjemand, med mindre dette konkret forud er godkendt af WouBiz

Medlemmerne opfordres til en høj grad af selvjustits. Som voksne mennesker bør medlemmerne langt hen ad vejen kunne løse konflikter eller utilfredshed, der måtte opstå i forhold til andre medlemmer, evt. ved at afbryde forbindelsen med sådanne.

Når det er sagt, opfordres medlemmet dog til at indberette til WouBiz, såfremt et andet medlem:

-          lader til at have en falsk profil,

-          udtaler sig konkret nedsættende eller forhånende om andre medlemmer,

-          uploader Materiale i strid med ovenstående retningslinier.

 

8.2 Profilindhold

Din profil skal have et sandfærdigt og ikke vildledende indhold.

Medlemmet skal om fornødent gennem opdateringer sikre at ovenstående overholdes.

Ethvert billede uploadet til profilen er undergivet WouBiz’s godkendelse. WouBiz forbeholder sig at nægte godkendelse uden begrundelse.

 

8.3 Meddelelser (chat mv.) til andre brugere

Må ikke:

-          Virke konkret nedsættende eller forhånende.

 

8.4 Ved overtrædelse af ovenstående forbeholderWouBiz sig uden varsel og uden nærmere begrundelse, efter WouBiz’s eget skøn i den konkrete situation, at:

 1. Forlange Materiale slettet,
 2. Selv slette Materiale,
 3. Sætte brugerens profil i karantæne,
 4. Slette brugerens profil, og/eller
 5. Foretage indberetning til relevant myndighed.

9.0 Etisk regelsæt

WouBiz ønskes drevet i en ånd, hvor det er mennesket og det frie menneske, der interagerer med andre frie mennesker. Vi søger ikke at styre eller drive WouBiz i en retning, som medlemmerne ikke har et aktivt ønske omkring. Alle mennesker skal respekteres og have lov til at ytre sig frit på Seduc.dk og OnBlog.dk. Alle mennesker anses lige, uanset nationalitet, religion, politiske holdninger, og emner som anses for det frie menneskes ret til at tænke. Enhver form for ytring omkring et meldem selv, andre medlemmetr eller mennesker, dyr og ting generelt, skal dog ske i en god og ikke ondsindet tone. Respekter andre mennesker og bliv respekteret. Ytringsfrihed er under ansvar, og i en form hvor WouBiz ikke tvinges til, at anmelde til respektive myndigheder under dansk lovgivning, eller udøve andre restriktioner på Seduc.dk og OnBlog.dk.

Husk, at det er andre menneskers følelser du involverer når du kommunikerer med andre medlemmer.

Føl dig fri på Seduc.dk og OnBlog.dk og vi håber du/I får en masse gode oplevelser sammen med os.

 

10.0 Ophavsret:

Alt gengivet på Seduc.dk og OnBlog.dk, bortset fra Materiale oploadet af medlemmerne hvortil medlemmerne eller andre har ophavsretten, har WouBiz ophavsretten til. Ingen kopiering eller anden brug af dette ophavsretligt beskyttede materiale må finde sted uden forudgående skriftlig godkendelse fra WouBiz. Krænkelser af denne ophavsret vil af WouBiz blive forfulgt med retlige midler, herunder evt. krav om fogedforbud eller erstatning.

Tilsvarende gælder i forhold til den varemærkeretligt beskyttede betegnelse ”OnBlog”, ”OnBlog.dk”, ”Seduc” og ”Seduc.dk” samt andet på Seduc.dk og OnBlog.dk, der måtte være undergivet varemærkeretlig beskyttelse.

 

11.0 Lovvalg og værneting:

Ethvert mellemværende mellem medlemmet og WouBiz vedrørende brugen eller den påtænkte eller ønskede brug af Seduc.dk og OnBlog.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist skal indbringes for Retten i Lyngby.

 

12.0 Om betingelserne

WouBiz kan til enhver tid ændre disse betingelser med virkning for medlemmets benyttelse af Seduc.dk og OnBlog.dk fra det øjeblik, opdateringen er sket. Det er det enkelte medlems opgave at holde sig informeret omkring betingelserne på Seduc.dk og OnBlog.dk. WouBiz kan kræve en ny godkendelse af betingelserne. Opdateringer af betingelser kan ske uden information til medlemmet, eller informationen vil ske via change loggen. Nærværende betingelser kan findes under "Betingelser", hvilket ikke kræver login eller oprettelse hos WouBiz på Seduc.dk og OnBlog.dk 

 

Seduc.dk og OnBlog.dk drives af WouBiz ApS

CVR nr. 37490539

Islands Brygge 11 st. tv 2300 København S

 

Kontakt på "Kontakt/FAQ"

 

© Copyright WouBiz ApS 2016

Medlemsvilkår

Generelle vilkår for brugen af Seduc.dk og OnBlog.dk

København, 09.04.2018


Ved oprettelse og brug af en profil på Seduc.dk og OnBlog.dk, accepterer du hermed nedenstående retningslinjer og betingelser for brugen af Seduc.dk og OnBlog.dk:

 

1.0 Generelt om WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk:

Seduc.dk og OnBlog.dk drives af WouBiz ApS. Seduc.dk træffer selv alle afgørelser omkring driften af Seduc.dk og OnBlog.dk og behandling af medlemmer. WouBiz er ikke ansvarlig overfor medlemmer for sine beslutninger i relation til medlemmer enkeltvis eller WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk generelt. Ved benyttelse af Seduc.dk og OnBlog.dk accepteres dette vilkår. Er man som medlem utilfreds med driften af WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk generelt eller den behandling, man modtager som medlem, har man juridisk alene den mulighed at ophøre med brugen af Seduc.dk og OnBlog.dk. Dette i relation til den privatretlige relation mellem medlemmet og WouBiz, men med respekt af ufravigelige rettigheder, der måtte følge af gældende lovgivning.

WouBiz kan ikke gøres ansvarlig for medlemmets tab af nogen art.

WouBiz er uden ansvar for indholdet af medlemmets profil eller anden kommunikation, herunder såvel sandfærdigheden heraf som evt. anstødelighed eller ulovlighed.

WouBiz er uden ansvar for noget medlems adfærd, herunder ulovlig og/eller skadevoldende adfærd.

Dataansvarlig for personoplysninger, der tilgår Seduc.dk og OnBlog.dk i Persondatalovens forstand, er WouBiz ApS.

 

2.0 Sikkerhed på Seduc.dk og OnBlog.dk:

Seduc.dk og OnBlog.dk udfolder diskretionært alle rimelige bestræbelser på at sikre medlemmet og dennes Materiale (se ndnf.) imod misbrug (hacking mv.), men er uden ansvar af nogen art for brud på sikkerheden af nogen art. medlemmet er informeret om, at Seduc.dk og OnBlog.dk afvikles på en ”cloud” løsning.

WouBiz er uden ansvar for nedbrud af Seduc.dk og OnBlog.dk, og der ydes ingen kompensation herfor, hverken i relation til mistet Materiale, tab af tid, herunder adgang til temaer eller tilkøb, eller hvad tænkes kan.

 

3.0 Cookies:

Seduc.dk og OnBlog.dk benytter cookies og ved benyttelse af Seduc.dk og OnBlog.dk accepterer du dette. Seduc.dk og OnBlog.dk benytter ikke cookies til optimering af egen markedsføring overfor medlemmet, men Seduc.dk og OnBlog.dk er ikke ansvarlig for, om tredjemand benytter cookies, herunder ved installation af clientside software.

 

4.0 Betingelser for oprettelse som medlem:

Alder: medlemmet skal være fyldt 18 år. Ved oprettelse som par-medlem gælder dette begge parrets medlemmer.

WouBiz forbeholder sig uden nærmere begrundelse at nægte en medlemmet oprettelse på Seduc.dk og OnBlog.dk. Oprettelse kan forventes nægtet, hvor medlemmet har en fake-historik.

 

5.0 Sletning af medlem eller profil, karantæne (blacklisting):

WouBiz kan, hvor WouBiz diskretionært anser det for rigtigst, uden varsel og begrundelse slette et medlem eller en profil oprettet af denne.

WouBiz kan aldrig afkræves en forklaring på sletning af et medlem eller profil eller nogen erstatning eller kompensation herfor.

Ved sletning af en par-profil evt. som følge af kun det ene par-medlems optræden i strid med nærværende medlemsvilkår, er WouBiz uden ansvar overfor det andet par-medlem.

Ved sletning af profil, uanset grund, mister medlemmet enhver betalt adgang til temaer eller tilkøb knyttet til profilen. Det samme gælder ved inaktivering for den pågældende periode. Der ydes ingen kompensation herfor.

Som alternativ til sletning kan WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk sætte  et medlem eller profil i karantæne (også kaldet blacklisting). Se ndnf. vedr. fake-tjek.

 

6.0  Deling af oplysninger i forhold til Seduc.dk og OnBlog.dk (Administrator) 

Ved oprettelse som medlem på WouBiz anmodes du om afgivelse (indtastning) af følgende oplysninger:

 1. E-mail adresse,
 2. Fødselsdato og køn,
 3. Cpr.nr. (GEMMES IKKE)

 

Ad 1. E-mailadresse er nødvendig til identifikation, til kommunikation mellem dig og WouBiz (Administrator), og til verifikation af din oprettelse som medlem.

Ad 2. Fødselsdato og køn indgår i indentifikationen af dig som bruger samt i Secuc.dk’s statitiske overblik over brugersammensætning.

Ad 3. Cpr.nr. anvendes kun til brug for verfikation af dig som medlem ved oprettelsen, og lagres på intet tidspunkt på Seduc.dk og OnBlog.dk.

 

IP adressen på den enhed, medlemmet opretter sin profil fra samt logger på og af Seduc.dk og OnBlog.dk fra, logges automatisk af Seduc.dk og OnBlog.dk og gemmes uden tidsbegrænsning.

 

Generelt gælder om ovenstående oplysninger, at de som udgangspunkt ikke af WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk deles med andre medlemmer eller andre tredjemænd. Andre medlemmer ser eller modtager således alene de oplysninger, der af medlemmet deles med disse, jf. herom ndnf.

 

Som registreret hos WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk har du altid ret til at gøre indsigelse imod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk via e-mail info@woubiz.dk

 

Vi transmitter alle oplysninger krypteret.

 

Dette website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende. Formålet med cookies på vores website: Login, trafikmåling og statistik.

 

Sitet anvender cookies fra en eller flere følgende tredjeparter: Google, Facebook.

 

Under Admin - Data på medlemskab kan medlemmet se alle personhenførbare oplysninger vi har gemt. Herunder kan en liste over data downloades til flytning af data til anden leverandør. Herfra kan medlemmet også slettes fysisk og alt data gemt af WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk vil blive fysisk slettet. Under Min/Vores profil på de enkelte temaer kan en profil slettes fysisk, hvorefter alt data gemt vil være fjernet. Back Ups slettes efter 5 dage og billeder uden reference til WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk database slettes ved natlige kørsler. Data som af lovmæssige årsager skal gemmes i op til 5 år bliver bevaret og fysisk slettet når det er påkrævet. Mails og al anden kommunikation til WouBiz, Seduc.dk eller OnBlog.dk bliver slettet umiddelbart efter en support sag er afsluttet eller kommunikationen er ophørt. Dataansvarlige i WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk instruerer alle medarbejdere i persondataforordningen, og vi sikre det krævede i forordningen gennemføres og implementeres i alle systemer og processer.

 

7.0 Kommunikation mellem medlem og WouBiz:

 

7.1 Henvendelse fra medlem til WouBiz:

Bør altid ske som anført under Kontakt, under knappen ”Kontakt og FAQ”. WouBiz bestræber sig på at holde responstiden kort og sikre en personlig, individuel og seriøs behandling af alle henvendelser.

Support-funktion er bemandet med dansk baseret og dansktalende personale med betydelig erfaring indenfor online dating.

 

7.2 Henvendelse fra WouBiz til medlemmet:

WouBiz ønsker som udgangspunkt at blande sig mindst muligt i medlemmets benyttelse af sitet og kommunikation med andre medlemmer.

Af hensyn til den bedst mulige oplevelse af WouBiz for medlemmerne generelt, og af hensyn til overholdelse af love og regler i øvrigt, kan det dog være nødvendigt at rette henvendelse til ét eller flere medlemmer. Der henvises særligt til afsnittene om:

-          Profilindhold,

-          Sober og respektfuld omgangstone medlemmerne imellem,

-          Anti-fake politik.

Henvendelse til et medlem vil altid i første omgang ske via medlemmets profil eller til medlemmets opgivne e-mail adresse. Såfremt der af en hvilken som helst grund ikke kan kommunikeres med medlemmet via denne, forbeholder WouBiz sig dog at kontakte medlemmet på anden vis, og/eller at slette profilen.

Medlemmet accepterer, at WouBiz må kontakte medlemmet på ethvert tidspunkt og med ethvert formål, herunder som led i markedsføring.

Forslag sendt af medlemmet til WuoBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk kan af WouBiz frit anvendes og/eller offentliggøres overfor andre medlemmer.

 

7.3 Anti-fake politik:

For WouBiz er det af største betydning i videst omfang muligt at undgå falske profiler på Seduc.dk og OnBlog.dk. Dette søges opnået dels ved screening af medlemmet ved oprettelsen, dels ved overvågning af profiler og deres ageren på Seduc.dk og OnBlog.dk.

Ved mistanke – uanset grad – om falsk profil forbeholder WouBiz sig uden nærmere begrundelse og varsel at sætte profilen i karantæne (blacklisting), således at denne ikke er aktiv på Seduc.dk og OnBlog.dk, herunder ikke synlig for andre medlemmer og ikke anvendelig til kommunikation. Medlemmet bag profilen kontaktes samtidig med opfordring til at verificere profilens ægthed. Seduc.dk og OnBlog.dk afgør ganske diskretionært, hvorledes dette bedst kan finde sted. Udgangspunktet vil i praksis som oftest være, at medlemmet til WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk fremsender Verifikationsfoto (se ndnf.) inden en nærmere fastsat frist.

Har medlemmet ikke inden den af WouBiz fastsatte frist verificeret ægtheden af sin profil på den af Seduc.dk og OnBlog.dk forlangte måde, slettes profilen uden yderligere varsel.

Tidsrum, hvor en profil er inaktiv som følge af karantæne, kompenseres ikke.

  

7.4 Verifikationsfoto/fake tjek på Seduc.dk:

Hermed menes et (digitalt) foto fremsendt af medlemmet eller det potentielle medlem til WouBiz, Seduc.dk og OnBlog.dk, visende medlemmet med synligt ansigt, holdende et ark papir med teksten ”Seduc.dk fake tjek”, profilnavn, samt dagens dato. Der henvises nærmere til punktet Fake Tjek på Seduc.dk.

Verifikationsfoto vil aldrig af Seduc.dk blive lagt ud på Seduc.dk eller på anden vis forevist andre medlemmer.

  

8.0  Deling af oplysninger i forhold til andre brugere

Medlemmer deler oplysninger med andre medlemmer på 2 måder:

 1. Via deres profil (profiloplysninger, profiltekst og billeder), og
 2. kommunikation med andre medlemmer.

 

I begge tilfælde anses oplysninger for alene udvekslet medlemmerne imellem og ikke tilstillet WouBiz som dataansvarlig. Medlemmet er således selv dataansvarlig for alle oplysninger. Dette indbefatter tillige oplysninger, som WouBiz stiller krav om oplysning om overfor andre medlemmer, herunder sexuel orientering og præferencer.

 

8.1 Generelt om profilindhold samt anden kommunikation mellem brugere:

Alt materiale, hvad enten i form af tekst, fotos eller film mv., uploadet af medlemmet til Seduc.dk og OnBlog.dk, skal overholde dansk og anden relevant lovgivning.

Materiale må ikke

-          krænke tredjemands ophavsret,

-          rumme kontaktoplysninger på tredjemand,

-          være af anstødeligt indhold – idet dog bemærkes, at Seduc.dk i sagens natur som udgangspunkt ikke anser sexuelt indhold for anstødeligt – herunder:

-          ikke børnepornografisk eller af pædofil eller incestuøs karakter,

-          ikke dyrepornografisk,

-          ikke politisk agiterende,

-          ikke religiøst agiterende,

-          ikke i øvrigt ulovligt i forhold til straffelovgivningen, herunder diskriminerende.

 

Medlemmer må i øvrigt ikke

-          konkret eller generelt opfordre til prostitution under nogen form,

-          henvise eller linke til andre dating-sites eller andre tilsvarende fora,

-          direkte eller indirekte kommercielt markedsføre sig selv eller tredjemand, med mindre dette konkret forud er godkendt af WouBiz

Medlemmerne opfordres til en høj grad af selvjustits. Som voksne mennesker bør medlemmerne langt hen ad vejen kunne løse konflikter eller utilfredshed, der måtte opstå i forhold til andre medlemmer, evt. ved at afbryde forbindelsen med sådanne.

Når det er sagt, opfordres medlemmet dog til at indberette til WouBiz, såfremt et andet medlem:

-          lader til at have en falsk profil,

-          udtaler sig konkret nedsættende eller forhånende om andre medlemmer,

-          uploader Materiale i strid med ovenstående retningslinier.

 

8.2 Profilindhold

Din profil skal have et sandfærdigt og ikke vildledende indhold.

Medlemmet skal om fornødent gennem opdateringer sikre at ovenstående overholdes.

Ethvert billede uploadet til profilen er undergivet WouBiz’s godkendelse. WouBiz forbeholder sig at nægte godkendelse uden begrundelse.

 

8.3 Meddelelser (chat mv.) til andre brugere

Må ikke:

-          Virke konkret nedsættende eller forhånende.

 

8.4 Ved overtrædelse af ovenstående forbeholderWouBiz sig uden varsel og uden nærmere begrundelse, efter WouBiz’s eget skøn i den konkrete situation, at:

 1. Forlange Materiale slettet,
 2. Selv slette Materiale,
 3. Sætte brugerens profil i karantæne,
 4. Slette brugerens profil, og/eller
 5. Foretage indberetning til relevant myndighed.

9.0 Etisk regelsæt

WouBiz ønskes drevet i en ånd, hvor det er mennesket og det frie menneske, der interagerer med andre frie mennesker. Vi søger ikke at styre eller drive WouBiz i en retning, som medlemmerne ikke har et aktivt ønske omkring. Alle mennesker skal respekteres og have lov til at ytre sig frit på Seduc.dk og OnBlog.dk. Alle mennesker anses lige, uanset nationalitet, religion, politiske holdninger, og emner som anses for det frie menneskes ret til at tænke. Enhver form for ytring omkring et meldem selv, andre medlemmetr eller mennesker, dyr og ting generelt, skal dog ske i en god og ikke ondsindet tone. Respekter andre mennesker og bliv respekteret. Ytringsfrihed er under ansvar, og i en form hvor WouBiz ikke tvinges til, at anmelde til respektive myndigheder under dansk lovgivning, eller udøve andre restriktioner på Seduc.dk og OnBlog.dk.

Husk, at det er andre menneskers følelser du involverer når du kommunikerer med andre medlemmer.

Føl dig fri på Seduc.dk og OnBlog.dk og vi håber du/I får en masse gode oplevelser sammen med os.

 

10.0 Ophavsret:

Alt gengivet på Seduc.dk og OnBlog.dk, bortset fra Materiale oploadet af medlemmerne hvortil medlemmerne eller andre har ophavsretten, har WouBiz ophavsretten til. Ingen kopiering eller anden brug af dette ophavsretligt beskyttede materiale må finde sted uden forudgående skriftlig godkendelse fra WouBiz. Krænkelser af denne ophavsret vil af WouBiz blive forfulgt med retlige midler, herunder evt. krav om fogedforbud eller erstatning.

Tilsvarende gælder i forhold til den varemærkeretligt beskyttede betegnelse ”OnBlog”, ”OnBlog.dk”, ”Seduc” og ”Seduc.dk” samt andet på Seduc.dk og OnBlog.dk, der måtte være undergivet varemærkeretlig beskyttelse.

 

11.0 Lovvalg og værneting:

Ethvert mellemværende mellem medlemmet og WouBiz vedrørende brugen eller den påtænkte eller ønskede brug af Seduc.dk og OnBlog.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist skal indbringes for Retten i Lyngby.

 

12.0 Om betingelserne

WouBiz kan til enhver tid ændre disse betingelser med virkning for medlemmets benyttelse af Seduc.dk og OnBlog.dk fra det øjeblik, opdateringen er sket. Det er det enkelte medlems opgave at holde sig informeret omkring betingelserne på Seduc.dk og OnBlog.dk. WouBiz kan kræve en ny godkendelse af betingelserne. Opdateringer af betingelser kan ske uden information til medlemmet, eller informationen vil ske via change loggen. Nærværende betingelser kan findes under "Betingelser", hvilket ikke kræver login eller oprettelse hos WouBiz på Seduc.dk og OnBlog.dk 

 

Seduc.dk og OnBlog.dk drives af WouBiz ApS

CVR nr. 37490539

Islands Brygge 11 st. tv 2300 København S

 

Kontakt på "Kontakt/FAQ"

 

© Copyright WouBiz ApS 2016

Bliv medlem

Opret gratis medlemskab nu og vælg derefter hvad du ønsker at udforske


E-mail adresse
Single eller par?
Single
Par
• Ingen binding
• Intet abonnement
• Udvidet fake-tjek
• Ingen binding
• Intet abonnement
• Udvidet fake-tjek

Bliv medlem

Opret gratis medlemskab nu og vælg derefter hvad du ønsker at udforske


eller
E-mail adresse
Single eller par?
Single
Par

Bliv medlem

Opret gratis medlemskab nu og vælg derefter hvad du ønsker at udforske


eller
E-mail adresse
Invalid email addresse
Single eller par?
Single
Par

Seduc Dating

Er du på udkig efter den faste kæreste? På Seduc Dating kommer du nemt i kontakt med venlige og ligesindede mennesker.

Få muligheden for kun kr. {{DATRate}},- pr. md.
{{allfree.allFreeText}}
Første måned gratis!

Seduc Erotic

På Seduc Erotic kan du afprøve og udleve dine erotiske fantasier sammen med andre singler og par.

Få muligheden for kun kr. {{DIRRate}},- pr. md.
{{allfree.allFreeText}}
Første måned gratis!

{{newThemeName}}

På {{newThemeName}}....

Seduc ????

Nyt tema er på vej

Seduc Erotic

På Seduc Erotic kan du afprøve og udleve dine erotiske fantasier sammen med andre singler og par.

Få muligheden for kun kr. {{DIRRate}},- pr. md.
{{allfree.allFreeText}}
Første måned gratis!

Seduc Dating

Er du på udkig efter den faste kæreste? På Seduc Dating kommer du nemt i kontakt med venlige og ligesindede mennesker.

Få muligheden for kun kr. {{DATRate}},- pr. md.
{{allfree.allFreeText}}
Første måned gratis!

{{newThemeName}}

På {{newThemeName}}....

Seduc ????

Nyt tema er på vej

OnBlog på Facebook


{{profileview.profileGroupName}}
 

{{viewcompany}}

Profilen er slettet

Profilen er inaktiv


 

   Tilbage

 

Fordeling

Brugernavn Synes godt om /
synes ikke om{{blogThreadLikes.profileGroupName}}
{{blogThreadLikes.profileGroupName}}
 

Fordeling

Brugernavn Synes godt om /
synes ikke om{{blogCommentsLikes.profileGroupName}}
{{blogCommentsLikes.profileGroupName}}
 {{blogThread.topic}}
{{blogThread.validFrom | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}
 

{{blogThread.likes}} synes godt om
{{blogThread.disLikes}} synes ikke om
 
Direkte blog link: {{blogThread.directLink}}
OnBlog på Facebook
* Navn og email-adresse skal være udfyldt for at kommentere eller lave synes om/synes ikke om
 
 
* Ved kommentar acceptere du følgende betingelser fundet her
Opret blogprofil her
{{blogComments.profileGroupName}}
{{blogComments.created | date:'dd-MM-yyyy HH:mm'}}

{{blogComments.likes}} synes godt om
{{blogComments.disLikes}} synes ikke om